Home > Aktuelno > Raspored radionica za mart – „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“
Print Friendly, PDF & Email

Raspored radionica za mart – „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“

U okviru projekta „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ pokrenute su radionice za decu i mlade na teritoriji Novog Pazara, Sjenice, Tutina i okoline ova tri grada.

Nastavni plan i program radionica pripremljen je od strane stručnjaka obrazovnog i socijalnog sistema koji su direktno odgovorni za sprovođenje radionica.

Glavni cilj radionica je pružanje obrazovne i podržavajuće uloge povratnicima radi bolje reintegracije u njihovim lokalnim zajednicama, uz podršku i široj zajednici.

Prijave za radionice  se vrše lično – Novi Pazar, kancelarija Merhamet Sandzak, Dobrosusedski klub Novi Pazar, 7 juli bb, Sjenica – zgrada Opštine Sjenica, kancelarija 26, Tutin – Dobrosusedski klub Tutin – Peštarska 2/6

Radionice su besplatne i organizuju se uz poštovanje svih propisanih pravila i procedura, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

Plan radionica za MART 2021. godine:

NOVI PAZAR

Petak 05.03.2021.

„INTEGUMENT HORDATA“ BIOLOGIJA Dobrosusedski klub, 16h Uzrast: Osnovnoškolski 1. Senida Hajdarević 2. Azra Mavrić

Subota 06.03.2021.

„Površina i obim čevorougla“ OBRAZOVNA RADIONICA Matematika EDUCO CENTAR ,12:30h Uzrast:5-8 1.Kenan Tmušić 2.Tarik Zilkic

„ALISA U ZEMLJI ČUDA“ OBRAZOVNA RADIONICA
Engleski jezik Dobrosusedski klub,15h 1. Ajša Bahović Latifović 2. Kanita Višnjić

Nedelja, 07.03.2021.

„ROMEO I JULIJA“ OBRAZOVNA RADIONICA Engleski jezik Dobrosusedski klub,15h 1. Ajša Bahović Latifović 2. Kanita Višnjić

„IZRADA LOGA / DRUGI DEO“ OBRAZOVNA RADIONICA-GRAFIČKI DIZAJN TEKSTILNA ŠKOLA 14H Uzrast; srednjoskolci 1.Rijalda Novalić 2.Kemal Malicevic

Utorak, 09.03.2021.

„ČULA“ BIOLOGIJA Dobrosusedski klub, 10h Uzrast: Osnovnoškolski 1. Senida Hajdarević 2. Azra Mavrić

Četvrtak, 11.03.2021.

„KO ĆE BRZE“ OBRAZOVNA RADIONICA-MATEMATIKA Uzrast:1-4 razred OŠ.BIN ZAJED 11:45-14:45 1.Safija Šaćirović 2.Sabaheta Trtovac

„TO JE MATEMATIKA“ OBRAZOVNA RADIONICA-SRPSKI I BOSANSKI JEZIK Uzrast:1-4 razred OŠ.BIN ZAJED 1.Dragana Arsic 2.Bojana Sretenovic

„RESPIRATORNI SISTEM“ BIOLOGIJA Dobrosusedski klub, 16h Uzrast: Osnovnoškolski 1. Senida Hajdarević 2. Azra Mavrić

Subota, 13.03.2021.

„PISMENO IZRAZAVANJE“ 0BRAZOVNA RADIONICA
Srpski/bosanski jezik
Dobrosusedski klub,10h
1. Elma Zukorlić-Demirović 2.Benjamin Dacic

„VRŠNJAČKI MEDIJATORI-– Komunikacija i aktivno slušanje, JA govor i tehnike asertivne komunikacije INFORMATIVNA RADIONICA Dobrosusedski klub,12h-15h Uzrast: 7-15 1.Haris Imamović 2.Ilda Mehović

„ Brojevne operacije u skupu Q“ OBRAZOVNA RADIONICA Matematika EDUCO CENTAR , 12:30h Uzrast:5-8 1.Kenan Tmušić 2.Tarik Zilkic

„DETEKTIVSKI ROMANI“ OBRAZOVNA RADIONICA Engleski jezik Dobrosusedski klub,15h 1. Ajša Bahović Latifović 2. Kanita Višnjić

„TO JE MATEMATIKA“ OBRAZOVNA RADIONICA-MATEMATIKA Uzrast:1-4 razred OŠ.BIN ZAJED 11:45-14:45 1.Safija Šaćirović 2.Sabaheta Trtovac

„GRAMATIKA I PRAVOPIS“ OBRAZOVNA RADIONICA-SRPSKI I BOSANSKI JEZIK Uzrast:1-4 razred OŠ.BIN ZAJED 1.Dragana Arsic 2.Bojana Sretenovic

Nedelja, 14.03.2021.

„STARAC I MORE“ OBRAZOVNA RADIONICA Engleski jezik Dobrosusedski klub,15h 1. Ajša Bahović Latifović 2. Kanita Višnjić „OVO JE MOJA KUĆA“ OBRAZOVNA RADIONICA Nemacki Dobrosusedski klub,13h Uzrast:5-8 1.Amra Hajdarević
2.Haris Zilkić

„IZRADA BRUSH-EVA“ OBRAZOVNA RADIONICA-GRAFIČKI DIZAJN TEKSTILNA ŠKOLA 14H Uzrast; srednjoskolci 1.Rijalda Novalić 2.Kemal Malicevic

Četvrtak, 18.03.2021.

,,ISHRANA I AKTIVNI ŽIVOTNI STIL“ EDUKATIVNA RADIONICA Uzrast:Srednjoskolci zavrsnih godina i studenti Dobrosusedski klub Novi Pazar 1.Bosko Mihailovic 2. Samir Dražanin

Subota, 20.03.2021.

„GLASOVNE PROMENE“ OBRAZOVNA RADIONICA
Srpski/bosanski jezik Dobrosusedski klub,10h 1. Elma Zukorlić-Demirović 2.Benjamin Dacic

„VRŠNJAČKI MEDIJATORI-– Komunikacija: kompromis, saradnja i razumevanje INFORMATIVNA RADIONICA Dobrosusedski klub,12h-15h Uzrast: 7-15 1.Haris Imamović 2.Ilda Mehović

„Primena Pitagorine teoreme.“ OBRAZOVNA RADIONICA
Matematika EDUCO CENTAR ,12:30h Uzrast:5-8 1.Kenan Tmušić 2.Tarik Zilkic

Nedelja, 21.03.2021.

„POSETA“ OBRAZOVNA RADIONICA Nemacki Dobrosusedski klub,14h Uzrast:5-8 1.Amra Hajdarević 2.Haris Zilkić

„FOTO MANIPULACIJA ILI FOTO MONTAŽA“ OBRAZOVNA RADIONICA-GRAFIČKI DIZAJN TEKSTILNA ŠKOLA 14H Uzrast; srednjoskolci 1.Rijalda Novalić 2.Kemal Malicevic

Četvrtak, 25.03.2021.

,,BOLESTI ZAVISNOSTI“ EDUKATIVNA RADIONICA Uzrast:Srednjoskolci zavrsnih godina i studenti Dobrosusedski klub Novi Pazar 1.Bosko Mihailovic 2. Samir Dražanin

Subota, 27.03.2021.

„SVET PESNIŠTVA“ 0BRAZOVNA RADIONICA Srpski/bosanski jezik
Dobrosusedski klub,10h 1. Elma Zukorlić-Demirović 2.Benjamin Dacic

„VRŠNJAČKI MEDIJATORI-–Komunikacija u kriznim situacijama i „buka“ u komunikaciji INFORMATIVNA RADIONICA Dobrosusedski klub,12h-15h Uzrast: 7-15 1.Haris Imamović 2.Ilda Mehović

„Konstrukcija uglova i trouglova.“ OBRAZOVNA RADIONICA
Matematika EDUCO CENTAR ,12:30h Uzrast:5-8 1.Kenan Tmušić 2.Tarik Zilkic

Nedelja, 28.03.2021.

„HRANA I PIĆE“ OBRAZOVNA RADIONICA Nemacki Dobrosusedski klub,14h
Uzrast:5-8 1.Amra Hajdarević 2.Haris Zilkić

 

TUTIN

Sreda, 03.03.2021.

„ŠUMSKI EKOSISTEMI“ OBRAZOVNA RADIONICA Biologija Osnovna škola 25. Maj. Delimeđe ,12h Uzrast: Osnovna škola 1. Curić Melisa 2. Curić Mithad

Petak, 05.03.2021.

„EDUKACIJA POVRATNIKA U CILJU PRIPREME DOKUMENTACIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DONACIJE ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA KROZ DODELU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA“ INFORMATIVNA RADIONICA Uzrast:Odrasli Dobrosusedski klub, 10h 1.Emira Batilović 2.Merima Batilović

Subota, 06.03.2021.

„KAKO NAPRAVITI PREZENTACIJU“ OBRAZOVNA RADIONICA Fizika-Matematika Dobrosusedski klub,13h Uzrast: od 7-15godina 1. Nermina Sejdović 2. Nihad Sejdović

Nedelja, 07.03.2021.

„I-RAZLOMCI“ „II-GEOMETRIJSKE FIGURE“ OBRAZOVNA RADIONICA Matematika
Dobrosusedski klub,10h Uzrast: 10-15 1. Melisa Kurtanović 2. Milhata Bakić

Utorak, 09.03.2021.

„EIN BILD BESCHREIBEN“ OBRAZOVNA RADIONICA Nemački jezik Dobrosusedski klub,17h Uzrast:od 4 do 8.razreda 1.Eldina Curić 2.Elmina Hot

Sreda, 10.03.2021.

„ČETINARI KAO BIOINDIKATORI AEROZAGAĐENJA“ OBRAZOVNA RADIONICA Biologija Osnovna škola 25. Maj. Delimeđe ,12h Uzrast: Osnovna škola 1. Curić Melisa 2. Curić Mithad

„TYPES OF FOOD“ 1/2 OBRAZOVNA RADIONICA Engleski Dobrosusedski klub,16h-19h Uzrast:odrasli, osnovci 1.Dženana Numanović 2.Enisa Čelić

Četvrtak, 11.03.2021.

„GLASOVI, GLASOVNE PROMENE“ OBRAZOVNA RADIONICA 11.03.2021. Osnovna škola Dr Ibrahim Bakić – Leskova Uzrast:5-8 Razred 1. Sajma Nasufović 2. Atifa Bajrović

„POKAZAĆU ŠTA SAM NAUČIO/LA“ OBRAZOVNA RADIONICA Pomoć pri izradi domaćih zadataka Dobrosusedski klub,17h Uzrast: od 7-11 1. Samir Fetahović 2. Selma Pepić

Petak, 12.03.2021.

„EDUKACIJA POVRATNIKA U CILJU PRIPREME DOKUMENTACIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA EKONOMSKO OSNAŽIVAJE PORODICA KEROZ DODELU OPREME I ALATA ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA“ INFORMATIVNA RADIONICA Uzrast:Odrasli Dobrosusedski klub, 10h 1.Emira Batilović 2.Merima Batilović

„TYPES OF FOOD“ 2/2 OBRAZOVNA RADIONICA Engleski Dobrosusedski klub,16h-19h Uzrast:odrasli, osnovci 1.Dženana Numanović 2.Enisa Čelić

Subota, 13.03.2021.

„TRENJE PRI KRETANJU“ OBRAZOVNA RADIONICA Fizika-Matematika Dobrosusedski klub,13h Uzrast: od 7-15 godina 1. Nermina Sejdović 2. Nihad Sejdović

Nedelja, 14.03.2021.

„I-MNOŽENJE I DELJENJE RAZLOMAKA“ „TRANSFORMACIJA ALGEBARSKIH IZRAZA“ OBRAZOVNA RADIONICA Matematika Dobrosusedski klub,10h Uzrast: 10-15 1. Melisa Kurtanović 2. Milhata Bakić

„IM SUPERMARKT“ OBRAZOVNA RADIONICA Nemacki Dobrosusedski klub,13h
Uzrast:Srednjoškolci i studenti 1.Amina Čuljević 2.Senida Derdemez

Ponedeljak, 15.03.2021.

„IN DIE NATUR“ OBRAZOVNA RADIONICA Nemački jezik Dobrosusedski klub,12h Uzrast:od 4 do 8.razreda 1.Eldina Curić 2.Elmina Hot

Utorak, 16.03.2021.

„CONVERSATION TIPS“ 1/2 OBRAZOVNA RADIONICA Engleski Dobrosusedski klub,16h-19h Uzrast:odrasli, osnovci 1.Dženana Numanović 2.Enisa Čelić

Četvrtak, 18.03.2021.

„POMOĆ PRI IZRADI DOMAĆIH ZADATAKA“ OBRAZOVNA RADIONICA Pomoć pri izradi domaćih zadataka Dobrosusedski klub,17h Uzrast: od 7-11 1. Samir Fetahović 2. Selma Pepić

Petak, 19.03.2021.

„CONVERSATION TIPS“ 2/2 OBRAZOVNA RADIONICA Engleski Dobrosusedski klub,16h-19h Uzrast:odrasli, osnovci 1.Dženana Numanović 2.Enisa Čelić

Nedelja, 21.03.2021.

„DIE DEUTSCHE GRAMMATIK“ OBRAZOVNA RADIONICA Nemacki Dobrosusedski klub,13h Uzrast:Srednjoškolci i studenti 1.Amina Čuljević 2.Senida Derdemez

Četvrtak, 25.03.2021.

„POMOĆ PRI IZRADI DOMAĆIH ZADATAKA“ OBRAZOVNA RADIONICA 11.03.2021. Osnovna škola Dr Ibrahim Bakić – Leskova Uzrast:5-8 Razred 1. Sajma Nasufović 2. Atifa Bajrović

____

SJENICA

Utorak 02.03.2021. 

„JEZIČKE EDUKATIVNE RADIONICE“ Srpski i bosanski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA
Dobrosusedski klub, 15-18h Uzrast: od 7 do 18 godina 1.Ajla Selimović 2. Valida Hodzić

Sreda 03.03.2021.
„PISANJE KNJIŽEVNIH PRIKAZA“ Srpski i bosanski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA
Dobrosusedski klub, 15-18h Uzrast: od 7 do 18 godina 1.Ajla Selimović 2. Valida Hodzić

Četvrtak, 04.03.2021.

„PLANIRANJE PROJEKTA, MAPIRANJE ZAJEDNICE I IDEJA“ OMLADINSKI AKTIVIZAM
Dobrosusedski klub, 18:00h Uzrast: od 15 do 19 godina. 1.Amra Bajrović 2. Anida Mujović

Petak, 05.03.2021.

„ADJECTIVES ENDING WITH-ING AND -ED“ Engleski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 16-19h. Uzrast: od 6-10 godina. 1.Milena Petrović 2.Senida Bronja

Nedelja, 07.03.2021.

„LES VERBES/ ALLER, VOULOIR, FAIRE“ Francuski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 12-15h. Uzrast: Predškolci i od 1.-8 raz. 1. Melisa Gičević 2. Nedžib Gičević

Utorak, 09.03.2021.

„MEHANIČKI TALASI“ FIZIKA, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 09-12h. Uzrast: od 10 do 18 godina. 1.Dzenita Pušina Hamidović 2.Gorica Babić

„LE FUTUR PROCHE L’ IMRERATIF“ Francuski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 17-20h. Uzrast: Predškolci i od 1.-8 raz. 1. Melisa Gičević 2. Nedžib Gičević

Sreda, 10.03.2021.

„ČETVOROUGAO“ Matematika, OBRAZOVNA RADIONICA, Dobrosusedski klub, 15-18h Uzrast: od 10-14 godina. 1. Senad Ajdinović 2. Ilda Puljić

„PLANIRANJE PROJEKATA/IZRADA PLANA AKCIJE“ OMLADINSKI AKTIVIZAM Dobrosusedski klub, 18:00h Uzrast: od 15 do 19 godina. 1.Amra Bajrović 2.Anida Mujović

Petak, 12.03.2021.

„RAVNOTEŽA TELA“ FIZIKA, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusesdski klub, 09-12h. Uzrast: od 10 do 18 godina. 1.Dzenita Pušina Hamidović 2.Gorica Babić

„COMPARISON OF ADJECTIVES“ Engleski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 16-19h. Uzrast: od 6-10 godina. 1.Milena Petrović 2.Senida Bronja.

Subota, 13.03.2021.

„BIOLOGIJA: GRAĐA I FUNKCIJA ČOVEČIJEG TELA HEMIJA: ZADACI IZ OBLASTI RASTVORA“ Biologija i hemija, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 12-15h Uzrast: od 5 do 8 razreda, 1. Elida Zekić 2. Anida Prelić

Ponedeljak, 15.03.2021.

„SIMPLE PAST TENSE“ Engleski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 18h-21h Uzrast: od 7-14 godina. 1. Seada Turković 2. Vedat Muminović

Sreda, 17.03.2021.

„OPERACIJE SA RACIONALNIM BROJEVIMA“ Matematika, OBRAZOVNA RADIONICA, Dobrosusedski klub, 15-18h Uzrast: od 10-14 godina. 1. Senad Ajdinović 2. Ilda Puljić

Subota, 20.03.2021.

„BIOLOGIJA: POREKLO I RAZNOVRSNOST ŽIVOTA, HEMIJA: HEMIJSKE REAKCIJE“ Biologija i hemija, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 11-14h Uzrast: od 5 do 8 razreda, 1. Elida Zekić 2. Anida Prelić

Ponedeljak, 22.03.2021.

„SIMPLE PAST TENSE 2“ Engleski jezik, OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 18h-21h Uzrast: od 7-14 godina. 1. Seada Turković 2. Vedat Muminović

Nedelja, 28.03.2021.

„HEMIJSKE JEDNAČINE“ HEMIJA-OBRAZOVNA RADIONICA Dobrosusedski klub, 14-17h
Uzrast:10-14 godina. 1. Snezana Konatar 2.Berna Mujezinović

_______

Projekat „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ je finansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ).

Projekat realizuje ASB Serbia i IDC u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA i Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet – Sandžak , uz podršku Grada Novog Pazaraopštine Tutin i opštine Sjenica.