Home > Aktuelno > Anketiranje povratnika u okviru projekta – Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiju
Print Friendly, PDF & Email

Među prvim aktivnostima u okviru projekta Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiju u toku je anketiranje povratnika kako bi se što preciznije utvrdile potrebe na terenu. Prikupljanje informacija kroz upitnike vrši se:

1️⃣ U Novom Pazaru – Merhamet Sandzak, svakim radnim danom od 09-15h, Kragujevačka 12, telefon za informacije 020/ 331-960, email: merhamet@verat.net

2️⃣ Tutin – anketiranje vrši Regionalna Razvojna Agencija Sandžaka – SEDA, ulica Husein bega Gradaščevića 7, na prvom spratu, telefon 020/ 332-700, email: office@seda.org.rs
3️⃣ Sjenica – Opštinski uslužni centar, ulica Zmaja od Bosne 1., telefon 020/741-633, email: opstina@sjenica.rs

Pozivamo sve povratnike da se jave na gornje adrese kako bi se informisali o aktivnostima u okviru projekta i popunili upitnike.

Projekat je finansiran sredstvima Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) – nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i traje naredne dve godine.

Nosilac projekta je Arbeiter-Samariter-Bund (ASB Serbia), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a partneri na projektu su grad Novi Pazar, opština Sjenica, opština Tutin, u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA i Muslimanskim humanitarnim društvom Merhamet – Sandžak.