Home > Aktuelno > Rezultati projekta Reintegracija II za 2023. godinu
Print Friendly, PDF & Email

Rezultati projekta Reintegracija II za 2023. godinu

Projekat „Reintegracija II – dodatna podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ fokusira se na jačanje ekonomskih i psihosocijalnih kapaciteta korisnika, pretežno iz populacije povratnika, kao i lokalno ranjive populacije.

Dodatno, kroz institucionalno jačanje lokalnih samouprava u Raškom, Rasinskom i Pirotskom regionu, gde se sprovodi projekat, cilj je pozitivno uticati na sistem socijalne zaštite i unaprediti postojeće usluge.

Tokom 2023. godine, sve projektne aktivnosti prevazišle su početna očekivanja, pokazujući izuzetna postignuća u različitim oblastima – ekonomskoj, psihosocijalnoj i institucionalnoj oblasti, kao i drugim vidovima podrške projekta – vidljivosti i medijske pokrivenosti i zalaganje tima, o kojima detaljnije možete pročitati ovde

Ekonomska podrška:

 • 42 granta za samozapošljavanje
 • 46 novozaposlenih korisnika
 • 20 uključenih poslodavaca
 • 70 biznis obuka
 • Obilasci korisnika od strane stručnog i projektnog tima na redovnom nivou – ukupno 43 obilaska u trajanju od po tri dana

 

Psihosocijalna podrška:

 • 1.317 dece i mladih koji su prošli kroz radionice
 • 590 održanih radionica
 • 2 organizovane predstave
 • Učešće ekipe na maratonu i brojnim drugim gradskim aktivnostima u regionima obuhvaćenim projektom
 • Aktivno psihološko savetovalište za decu i mlade u Novom Pazaru

 

Institucionalna podrška:

 • 2 razmenske posete uz organizovane treninge za jačanje socijalnih usluga na lokalu
 • 1 civilni dijalog
 • Raspisani javni pozivi za dodelu grantova organizacijama na lokalu u Novom Pazaru uz organizaciju treninga

Postignuti rezultati Reintegracija II nedvosmisleno svedoče o posvećenosti tima projekta i partnera u ispunjavanju misije projekta Reintegracija II tokom 2023. godine. Nastavak ovakvih uspešnih napora obećava dalje pozitivne transformacije u životima marginalizovanih zajednica i predstavlja ključnu tačku u oblikovanju budućnosti socijalne inkluzije u Raškom, Rasinskom i Pirotskom regionu.

Projekat ,,Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ finansiran je od strane Saveznog ministarstva za razvoj i saradnju Savezne Republike Nemačke – BMZ. Nosilac projekta je ASB South East Europe, implementacioni partner IDC Serbia, a korisnički regioni su Pirotski, Rasinski i Raški.