Home > Aktuelno > SAM.I konferencija u Sarajevu
Print Friendly, PDF & Email

Od 16-18. maja u Sarajevu je održana međunarodna konferencija samarićanskih organizacija-članica mreže Samaritan International kojoj su prisustvovali predstavnici organizacija iz brojnih evropskih država: Nemačke, Litvanije, Letonije, Poljske, Slovačke, Rumunije, Gruzije, Bosne i Hercegovine, zajedno sa predstavnicima IDC-a, jedine organizacije iz Srbije koja je članica ove mreže.

Cilj konferencije je bio povezivanje članica mreže, razmena iskustava i osnaživanje članica u oblasti različitih socijalnih usluga koje pružaju, kao i u oblasti volonterizma i razmene mladih.U okviru konferencije održane su radionice u kojima su učesnici imali prilike da bliže predstave svoje organizacije i projekte na kojima rade, da razmene iskustva, kao i ideje za potencijalnu saradnju na zajedničkim projektima.Učesnicima konferencije obratio se i nemački ambasador u Bosni i Hercegovini gospodin Helbah, koji je pozdravio inicijative za unapređenje socijalnih usluga svih organizacija u okviru mreže i naglasio potrebu za većim i efikasnijim angažovanjem civilnog sektora u svim bitnim društvenim pitanjima.