Home > Aktuelno > Sastanak članica IRIS mreže u Srbiji
Print Friendly, PDF & Email

IDC i IRIS mreža organizovali su, 11.09.2018. u Beogradu, sastanak članica IRIS mreže u Srbiji.

Na sastanku je članicama mreže predstavljen IDC, kao organizacija koja je preuzela vođenje IRIS mreže od decembra 2017. godine i koja će se u narednom periodu  kroz IRIS mrežu baviti unapređivanjem rada članica putem finansijske i nefinansijske podrške.

Nove i stare članice mreže imale su prilike da se upoznaju sa aktuelnim ciklusom aktivnosti projekta, sa aktivnostima IDC-a kao i sa aktivnostima kojima se bave same članice mreže. Tako su dobili priliku da razmene sopstvena iskustva u pružanju socijalnih usluga sa kolegama i razviju ideje o potencijalnoj saradnji u budućnosti kako u okviru IRIS mreže, tako i na samostalnim projektima.

Prisutnima je predstavljen projekat IRIS uMREŽAvanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama, događaji koji predstoje u narednom periodu a to su predstavljanje vodiča koji je namenjen organizacijama koje žele da se upoznaju sa sistemom socijalnih usluga namenjenih migrantima, izbeglicama i tražiocima azila, socijalna akademija za mlade profesionalce koji su na početku karijere i grant šema koja će biti raspisana krajem godine. Završni deo sastanka moderirao je Žarko Šunderić, direktor Centra za socijalnu politiku, kako bi kroz diskusiju sa učesnicima došao do najboljih primera iz prakse i uporedio iskustva organizacija.

Projekat IRIS umrežavanje u okviru kog će biti realizovane najavljene pomenute aktivnosti relizuje IDC u partnerstvu sa ASB SEE (Nemačka), LIR CD (Bosna i Hercegovina), Otvorena Porta – La Strada (Makedonija), Inicijativa ARSIS (Albanija) i SOS Podgorica (Crna Gora).

Projekat je podržan kroz Program Evropske komisije za konsolidovanje regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva.