Home > Aktuelno > Nacionalna konferencija „Ne ostavljajući nikoga za sobom u procesu EU integracija“ u okviru projekta Inicijativa za socijalnu dimenziju EU integracija
Print Friendly, PDF & Email

U utorak, 17. septembra 2019. u Beogradu, u hotelu Zira održana je Nacionalna konferencija „Ne ostavljajući nikoga u procesu evropskih integracija“. Događaj je organizovao Arbeiter Samariter Bund SEE u saradnji sa IDC-om kao lokalnim partnerom i u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Konferencija se organizuje u okviru Inicijative za socijalnu dimenziju evropskih integracija (SDI), koja je pokrenuta 2018. godine kao zajednički poduhvat ASB-a i lokalnih organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana uz podršku grupe uglednih članova Evropskog parlamenta. Cilj projekta je unapređenje dijaloga između civilnog sektora, građana i političkih predstavnika o potrebi jače socijalne dimenzije EU integracija za Zapadni Balkan.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici najistaknutijih aktera u ovoj oblasti u Republici Srbiji. Uvodne reči održali su Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Zoran Đorđević, ministarka za evropske integracije, g. Jadranka Joksimović Sem Fabrizi, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, G. Thomas Schieb, Ambasador Savezne Republike Nemačke u RS. G. Knut Fleckenstein, predsedavajući saveznog odbora ASB e.V. Deutschland je dodelio podršku ASB Deutschland za sprovođenje ovog projekta i ukazao na značaj SDI-a za proces integracije u Zapadnog Balkana u EU i uopšte, a gospodin Elmir Bojadžić, generalni direktor ASB za Jugo-istočnu Evropu, govorio je ispred ASB SEE kao koordinatora akcije.

U okviru prvog panela naša menadžerka programa Jelena i menadžer projekata Igor predstavili su rezultate našeg rada u okviru projekta Inicijativa za socijalnu dimenziju EU integracija! Kroz mentorsku podršku zajedno sa 15 opština, koje je odabralo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, razvili smo 45 predloga projekata iz oblasti socijalnog razvoja i zaštite. Ovi projekti biće deo regionalnog portfolija od 200 projekata koji su razvili lokalni partneri okupljeni oko ASB SEE i opštine širom regiona. Pored projekata koje su razvile lokalne samouprave, predstavili smo i socio-ekonomsku perspektivu Srbije u kontekstu EU integracija i glavne socio-ekonomske probleme sa kojima se suočavamo na lokalnom i nacionalnom nivou.

U okviru drugog panela govorili su predstavnici međunarodnih aktera koji ulažu u socijalnu koheziju u Srbiji u prethodnih nekoliko decenija. Predstavnici Delegacije Evropske unije u RS, UNOPS, GIZ-a i Stalne konferencije gradova i opština ukratko su predstavili svoje trenutne strateške orijentacije, kao i trenutne resurse i akcione planove.

U okviru događaja predstavili smo i IRIS mrežu putem izlaganja promotivnih i informativnih materijala na specijalnom za to opredeljenom štandu.