Home > Javni pozivi i konkursi > Socijalno preduzetništvo u poljoprivredi kao model smanjenja siromaštva – produžetak Javnog poziva
Print Friendly, PDF & Email

Socijalno preduzetništvo u poljoprivredi kao model smanjenja siromaštva – produžetak Javnog poziva

Projekat ,,Socijalno preduzetništvo u poljoprivredi kao model smanjenja siromaštva“, (u daljem tekstu: Projekat) implementira ASBÖ – Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs ASB sa svojim implementacionim partnerom Inicijativom za razvoj i saradnju, IDC, i u saradnji sa Gradom Novim Pazarom, Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA, Poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom Novog Pazara i Muslimanskim humanitarnim društvom „Merhamet – Sandžak“. Projekat finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) sredstvima Austrijske razvojne saradnje.

Opšti cilj projekta je smanjenje siromaštva i socio-ekonomsko osnaživanje najmanje 100 malih poljoprivrednih gazdinstava i najmanje 20 žena iz ruralnih područja Grada Novog Pazara kroz unapređenju njihovih kompetencija, obezbeđivanjem i maksimalnim iskorišćenjem kapaciteta za preradu i skladištenje, kao i udruživanjem zasnovanim na principima socijalnog preduzetništva.

Podrška predviđena ovim projektom obuhvata:

  1. Edukacija izabranih korisnika projekta  i razvoj individualnih biznis planova
  2. Pet trodnevnih seminara o unapređenju poljoprivredne proizvodnje
  3. Pet trodnevnih seminara o preduzetničkim veštinama
  4. Ekonomska podrška izabranim korisnicima kroz kooperaciju sa Socijalnim preduzećem definisanu Projektom, obezbeđivanje i maksimalno iskorišćenje kapaciteta za preradu i skladištenje kao i udruživanje zasnovano na principima socijalnog preduzetništva.

Rok za prijavu na javni poziv produžen je zbog situacije izazvane covid-19 krizom i kako bi što veći broj korisnika imao priliku da se prijavi i ostvari prava predviđena konkursom.

PRIJAVA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE LIČNO, U PROSTORIJAMA MUSLIMANSKOG HUMANITARNOG DRUŠTVA „MERHAMET-SANDŽAK“ NA ADRESI KRAGUJEVAČKA 12 ILI REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE SANDŽAKA – SEDA, NA ADRESI 7. JULI BB, NAJKASNIJE DO 30.11.2020. DO 15:00H.

Dokumenta:

JAVNI POZIV za izbor korisnika projekta_ADA

OBRAZAC PRIJAVE na Javni poziv za izbor korisnika projekta_ADA

SAGLASNOST za obradu podataka o ličnosti_ADA