Home > Aktuelno > Socijalno preduzetništvo za mlade – Trening za Trenere u Ljubljani
Print Friendly, PDF & Email

Socijalno preduzetništvo za mlade – Trening za Trenere u Ljubljani

Prošle nedelje, u okviru implementacije projekta Socijalno preduzetništvo za mlade, svi partneri su se okupili u Ljubljani na 5 dana, u prostorijama SENT-a na sesiji obuke za trenere. Tema treninga bili su nastavni programi za obuke o socijalnoj ekonomiji i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju, merenju uticaja i upravljanju društvenim uticajem, koji su razvijeni u okviru projekta.

Prva tri dana bila su posvećena prvom modulu obuke na temu „Socijalna ekonomija i preduzeća za radnu integraciju“. Upravo, kroz nastavne programe predstavnici partnera su stekli znanja na temu „Socijalna preduzeća nasuprot klasičnih preduzeća“, kako bi naučili glavne razlike u vezi sa ranjivim grupama i njihovim ograničenjima, poslovanjem i tržištem, profitabilnosti, poslovnim modelima i generisanjem profita kao i o prezentaciji, reklamiranju i imidžu. Poslednja dva dana bila su posvećena drugom modulu obuke na temu „Upravljanje uticajem i merenje“. Tokom ova dva dana, partneri su mogli da shvate zašto stvoriti uticaj, kako stvoriti vrednost i postići održivi rast, kao i kako meriti i prijaviti uticaj.

Kao sledeći korak, od sada pa do maja, sva ova znanja biće preneta na mlade potencijalne buduće preduzetnike u zemljama partnera.

tekst je preuzet sa zvaničnog sajta ENSIE mreže

_____________

Socijalno preduzetništvo za mlade je Erazmus + projekat koji ima za cilj da kreira aktivnosti obuke za razvoj veština socijalnog preduzetništva koje za potencijalne mlade socijalne preduzetnike na Zapadnom Balkanu.

Projekat implementira ENSIE mreža u partnerstvu sa ACT Group (HRV), SENT (SLO), CDI (SMK), Partners (ALB) i IDC (SRB).