Home > Aktuelno > Studijska poseta i razmena iskustava u oblasti razvoja socijalnih usluga – Projekat „Re!ntegracija – podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“
Print Friendly, PDF & Email

U petak, 27.08.2021. godine, u Bogatiću u okviru studijske posete i razmene iskustava u oblasti razvoja socijalnih usluga između opština Bogatić, Sjenica, Tutin i grada Novog Pazara održan je seminar „Uspostavljanje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici u skladu sa nacionalnim standardima kvaliteta“.

Predstavnike opština Sjenica, Tutin i grada Novog Pazara su u prostorijama opštine Bogatić dočekali predstavnici opštine, Centra za socijalni rad Bogatić i Avlije održivog razvoja a nakon razgovora i razmene iskustava u oblasti razvoja socijalnih usluga obišli su nekoliko porodica korisnike socijalnih usluga.  Uz sve navedeno, Turistička organizacija Bogatić je organizovala šetnju kroz grad i pokazala gostima lokalne znamenitosti.

Nakon obilaska grada, više od 20 predstavnika opština, centara za socijalni rad i udruženja koja pružaju socijalne usluge u zajednici pohađalo  seminar radi unapređivanja kompetencija u oblasti razvoja socijalnih usluga u lokalnim zajednicama. Predavač, g-đa Nada Šarac, vodila je učesnike kroz teme razvoja usluga i specifičnosti upravljanja uslugama socijalne zaštite i uključivanja zajednice.

Na kraju intezivnih razmena iskustava i obuke predstavnici opština, centara za socijalni rad i udruženja su ojačani za dalji razvoj i unapređenje socijalnih usluga u zajednici što će im u mnogome pomoći da poboljšaju kvalite usluga namenjenih socijalno ugroženim porodicama.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta “Re!ntegracija – podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiju”. Ovaj projekat ukupne vrednosti 1.226.000 evra finansiran je sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i realizuje se do kraja 2021. godine. Nosilac projekta je ASB Serbia (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a partneri na projektu su grad Novi Pazaropština Sjenica, opština Tutin, u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA i Muslimanskim humanitarnim društvom „Merhamet – Sandžak“.