Home > Aktuelno > Studijska poseta predstavnika socijalnih partnera Danskoj
Print Friendly, PDF & Email

U okviru projekta Nove šanse za dostojanstven rad mladih realizovana je studijska poseta koju su ugostili danski partneri na projektu FIC.

Na put u Dansku krenulo je 14 predstavnika socijalnih partnera koji u saradnji sa IDC-om i FIC-om realizuju projekat (UGS Nezavisnost, Samostalni Sindikati Srbije, Unija poslodavaca Srbije). Tokom posete su oni imali priliku da se vide kako izgleda potpuno razvijen sistem dualnog obrazovanja uskladjen sa potrebama tržišta rada, i njegovi rezultati koji su najbolje predstavljeni u činjenici da je stopa nezaposlenosti u ovoj državi 8,8%, a stopa nezaposlenosti mladih nešto iznad 4%.

Predstavnici IDC-a i socijalnih partnera imali su priliku da se upoznaju i sa ulogama socijalnih aktera (sindikata, uduženja poslodavaca, službi za zapošljavanje i drugih) u smanjenju nezaposlenosti, kroz edukaciju i kreiranje poslova. Oni su posetili centar za zapošljavanje mladih, centar za obuke (dokvalifikaciju i prekvalifikaciju mladih).

Realizovana je i poseta danskim sindikatima, nacionalnoj službi za zapošljavanje i danskom parlamentu, u okviru koje su učesnike  primili članovi parlamenta i upoznali ih sa strategijom zapošljavanja.

Projekat je finansiran iz danskog fonda CISU – Civil Society in Development.