Home > Javni pozivi i konkursi > TENDER ZA PRUŽANJE USLUGA ZA IZGRADNJU KAPACITETA LOKALNIH AKTERA / OBUKE I MENTORSTVO, Tender ref.br.: IDC 7-2022/ SER T3
Print Friendly, PDF & Email

TENDER ZA PRUŽANJE USLUGA ZA IZGRADNJU KAPACITETA LOKALNIH AKTERA / OBUKE I MENTORSTVO, Tender ref.br.: IDC 7-2022/ SER T3

Obaveštavamo Vas da dana 10.02.2023. godine organizacija Inicijativa za razvoj i saradnju objavljuje nabavku za pružanje usluga za izgradnju kapaciteta lokalnih aktera / obuke I mentorstvo, referentni broj IDC 7-2022/ SER T3,  u okviru projekta “RE!NTEGRATE II – Further support to sustainable (re)integration of returnees in Serbia”, finansiranog od strane Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (BMZ).

Svi zainteresovani ponuđači mogu uputiti zahtev na memorandumu svoje kompanije za preuzimanje tenderske dokumentacije, na elektronsku poštu procurement@idcserbia.org

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 13.03.2023. u 12:00 časova.

Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.