Home > Aktuelno > Unapređenje ekonomskih i socijalnih kapaciteta i jačanje umrežavanja i uključivanje na tržište rada ugroženih grupa
Print Friendly, PDF & Email

Problem produžene izbegličke i raseljeničke krize je jedan od najvećih problema sa kojima se Srbija i srpsko društvo suočava poslednjih 15ak godina. Izbegla i raseljena lica se u Srbiji još uvek susreću sa izazovima kao što su nedostatak kapaciteta za rešavanje kako pravnih, tako i socio ekonomskih problema. U podršku rešavanja ovih problema uključio se i IDC. Projekat Unapređenje ekonomskih i socijalnih kapaciteta i jačanje produktivne mreže i uključivanje na tržiše rada, posebno za ugrožene grupe imao je za cilj da se olakša pristup pravdi i jačanje socio – ekonomskih kapaciteta izbeglica i interno raseljenih osoba u Republici Srbiji. S tim u vezi, glavni cilj je bio doprinos jačanju vladavine prava u tranzicijskom društvu Republike Srbije u toku procesa integracije u EU Projekat je, uz pomoć španske humanitarne organizacije MPDL (Pokret za mir) finansirala španska agencija za međunarodnu saradnju (AECID), preko lokalnih partnera IDC Srbija, IDC Bosna i Hercegovina i CLARD Kosovo. Realizacija je trajala 24 meseca, u periodu 2007-2009. Glavne aktivnosti su bile pružanje besplatne pravne pomoći preko mreže pravnih kancelarija u sva 3 regiona, kao i programi prekvalifikacije i dokvalifikacije kroz mnogobrojne obuke za različita zanimanja. Glavni cilj ekonomskog osnaživanja izbeglih i raseljenih lica koji su prošli obuke je bio jačanje njihovih profesionalnih kapaciteta i podizanje njihovog nivoa zapošljivosti. U tu svrhu održan je i niz obuka za veštine preduzetništva i aktivnog traženja posla, što je bilo dodata vrednost celokupnoj obuci, jer je kombinovanjem ovih znanja visok procenat polaznika uspeo da nađe privremeni ili dugoročno zaposlenje. U Srbiji je organizovana obuka za oko 300 polaznika, za zanimanja kao što su klima instalateri, dekorateri zidnih površina, pomoćnici kuvara, keramičari i t.d. Kroz medijaciju sa poslodavcima, a uz visoko kvalitetnu obuku uspeli smo da privremeno ili za stalno zaposlimo preko 20% polaznika. IDC je član mreža Solidar i SAM.I. 7