Home > Aktuelno > Uspešno je završen projekat „EMPACT – Empowerment2Act“
Print Friendly, PDF & Email

„EMPACT – Empowerment2Act“ je projekat razvoja kapaciteta partnerskih organizacija, sufinansiran program EU Aid Volunteers (EUAV). Cilj projekata je bio izgradnja kapaciteta i osposobljavanje organizacija učesnica u potencijalnim zemljama domaćinima za hosting volontera. IDC je kroz projekat uspeo da dodatno razvije kapacitete organizacije u pogledu osnovnih humanitarnih standarda, ali i da razvije sveobuhvatani set procedura koje će unaprediti rad organizacije u svim oblastima. Unapredili smo znanja iz oblasti organizacije volonterskih programa kako u mirnodopskim uslovima tako i u smanjenju rizika od katastrofa, humanitarnom radu ali i podršci u vanrednim okolnostima.

Kao glavni rezultat projekta istakli bismo to što je IDC dobio potvrdu kvaliteta svog humanitarnog rada, dodelom sertifikata od strane Evropske komisije, za učešće u programu EU Aid volunteers. Ovaj sertifikat, dolazi kao nagrada i potvrda za naš rad na terenu, ali i na razvoju naše organizacije kako u okviru ovog projekta, tako i inače.

Partnerstvo i umrežavanje

Tokom trajanja projekta ostvarili smo izuzetne odnose sa partnerskim organizacijama koje su bile uključene u implementaciju projekta. Upoznali smo različite načine funkcionisanja u organizaciji volonterskih programa u drugim zemljama, razmenili iskustva o hostingu volontera i unapredili svoja znanja u ovoj oblasti. IDC je u okviru EMPACT projekta učvrstio svoje partnerstvo sa organizacijama u okviru SAM.I mreže, ali i proširio svoju mrežu partnera i na afrički kontitnent.

 

 

Planovi za budućnost

Evropska komisija nedavno najavila ukidanje programa EU Aid volunteers, i njegovo spajanje sa programom European Solidarity Corps, u okviru kog je IDC aktivan od 2015. godine. Zajedno sa partnerima i brojnim organizacijama iz čitavog sveta čekamo vesti o tome kako će izgledati i funkcionisati jedinstveni volonteski program na nivou Evrope. Na temelju znanja i iskustva koje smo stekli zahvaljujući EMPACT projektu nadamo se brojnim zajedničkim projektima u budućnosti sa istim, ali i novim partnerima.