Home > Aktuelno > Uspešno realizovan projekat Novi Pazar – Novi poslovi
Print Friendly, PDF & Email

Konferencijom održanom u Kulturnom centru Novog Pazara završen je projekat Novi Pazar – Novi poslovi koji je IDC realizovao u pratnerstvu sa Gradom Novim Pazarom i Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka.

Projekat je trajao 13 meseci i imao je za cilj da doprinese smanjenju nezaposlenosti, posebno među teže upošljivim društvenim grupama u ovoj lokalnoj samoupravi. Primarna ciljna grupa projekta bili su povratnici po Sporazumu o readmisiji, kao i Romi, žene, mladi i drugi stanovnici Novog Pazara u potrebi za zaposlenjem.

Rezultati projekta:

  1. 34 osobe prošlo kurseve za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u cilju edukacije i usvajanja potrebnih znanja i veština za zaposlenje kod poznatog poslodavca;
  2. 30 lica zaposleno kod poznatog poslodavca, koji je selektovan u okviru projekta,  uz subvenciju poslodavcu, i obavezu da nakon primanja subvencije, u roku od godinu dana, ne smanjuje broj zaposlenih;
  3. 40 nezaposlenih lica prošlo obuke za otpočinjanje sopstvenog posla;
  4. 19 nezaposlenih lica, koja su u okviru projekta registrovala privredni subjekt, dobilo je subvencije za samozapošljavanje u vidu potrebne opreme, mašina i repromaterijala;
  5. Mentoring i savetovanje obezbeđeni su tokom trajanja projekta korisnicima subvencije za samozapošljavanje;
  6. Socijalno preduzetništvo kao alat za povećanje zaposlenosti i postizanja veće socijalne uključenosti teže zapošljivih kategorija promovisano kroz Sajam socijalnih preduzeća koji je održan u Novom Pazaru;
  7.  Osnovana su prva dva socijalna preduzeća u Novom Pazaru i podržana kroz nabavku osnovnih sredstava;
  8. Pozitivne mere zapošljavanja i dijalog relevantnih aktera promovisan sa ciljem jačanja kapaciteta lokalne smouprave i drugih zainteresovanih strana za rešavanje nezaposlenosti kao gorućeg socijalnog problema na lokalnom, ali i nacionalnom nivou.

Projekat je realizovan zahvaljujući finansijskoj podršci Nemačke kancelarije za razvojnu saradnju – GIZ.