Home > Aktuelno > Uspešno završen međunarodni volonterski projekat “EUROPE SUPPORTS INCLUSION 4“
Print Friendly, PDF & Email

Međunarodni volonterski Projekat “Europe supports inclusion 4“ uspešno je završen krajem septembra 2019. godine. Četvrti je to projekt u nizu koji je Romsko nacionalno veće iz Zagreba provelo u saradnji s Inicijativom za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda i drugim partnerima.

Projekti su sprovedeni kao deo programa Erasmus+, i deo su aktivnosti koje Evropska unija finansira kroz svoje fondove odnosno kroz provođenje programa Evropske volonterske službe kao dela vrlo značajnog i širokog programa Erasmus+. Ovaj, četvrti projekt “Evropa podržava uključivanje“ (“Europe supports inclusion“) poslednji je koji je sproveden kroz Evropsku volontersku službu ozbirom da je početkom ove godine ta služba transformisana u novi program Evropske snage solidarnosti.

Projekat “Europe supports inclusion 4“ je za cilj imao podizanje nivoa svesti šire društvene zajednice o problemima s kojima se Romi suočavaju i doprinosa izgradnji tolerancije u društvu kao i stvaranju podsticajnijeg i pozitivnijeg okruženja za ostvarivanje i zaštitu prava pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Volonteri iz Srbije i Nemačke boravili su u Republici Hrvatskoj i tokom druge polovine 2018. godine i prve polovice 2019. godine, kroz svoje volonterske aktivnosti aktivno učestvovali u realizaciji ovog međunarodnog projekta. Tokom trajanja svog volonterskog projekta volonteri su, pored ostalog, prošli i dva specijalizovana treninga za međunarodne volontere koji su organizovani u Orahovici i Splitu i kroz koje su volonteri detaljnije upoznati s programom Evropskih volonterskih snaga odnosno Evropskih snaga solidarnosti.

Kroz pripreme koje su prošli i kroz iskustvo koje su od dolaska stekli volonteri su se uključili u rad organizacije domaćina i doprinosili u realizovanju projekta “Europe supports inclusion 4“, kao i drugih aktivnosti Romskog nacionalnog veća.
Tokom svog boravka u Hrvatskoj volonteri su upoznati s problemima i perspektivama romskih i drugih organizacija civilnog društva i upoznali se sa njihovim radom i ciljevima delovanja. Posetili su romska naselja u Hrvatskoj i upoznali se s uslovima i okolnostima u kojima žive Romi u Hrvatskoj.

Vremenski najznačajniji deo sprovođenja Projekta bilo je aktivno i kontinuirano učestvovanje volontera u pripremi članaka za info-portal ROMI.HR, uključujući pripremu i objavu autorskih članaka koje su pripremali i pisali sami volonteri. U tekstovima koje su pripremali za Portal, volonteri su pisali o raznim temama, a poseban angažman su uložili u tekstove koji su govorili o različitim iskustvima iz zemalja iz koji su došli na volontiranje, a mogu biti korisna za poboljšanje položaja Roma u Republici Hrvatskoj.

Prema rečima samih volontera, naročito zanimljiv deo volontiranja je bilo učestvovanje međunarodnih volontera u razvijanju ideja i realizaciji radionica u školama u raznim delovima Republike Hrvatske. U saradnji s osnovnim i srednjim školama i kroz rad s učenicima kroz radionice volonteri su podsticali mlade s kojima su radili na razmišljanje i dijalog o pitanjima koja su uključivala pojmove nediskriminacije odnosno tolerancije, razumevanja među pripadnicima ranjivih zajednica i druga. Posebno je to bilo važno zbog toga što su radionice za učenike organizovane u područjima s velikim brojem pripadnika romske nacionalne manjine odnosno školama u kojima se zajedno obrazuju i romska i druga deca i u kojima ponekad dolazi do problematičnih situacija izazvanim predrasudama prema Romima.

Kao deo svojih planiranih volonterskih aktivnosti u Projektu “Europe supports inclusion 4“ volonteri su proveli i uličnu akciju. Ovu uličnu akciju su osmislili, pripremili i proveli sami volonteri na način da su pripremili anketu i anketirale prolaznike na više lokacija u Zagrebu o njihovim stavovima i mišljenjima o diskriminaciji, položaju Roma i drugim relevantnim pitanjima. Ova akcija je sprovedena kao aktivnost čiji je cilj bio da se utvrdi dominantno javno mišljenje o ovim za romsku zajednicu ali i važnim pitanjima bitnih za demokratsko zdravlje društva .

Tokom svog višemesečnog boravka u Republici Hrvatskoj volonteri su posetili Memorijalni centar Jasenovac i upoznali se s istorijskim informacijama o masovnim zločinima koji su sprovedeni nad Romima kao i Srbima i Jevrejima, stradalničkim narodima nad kojima je tokom Drugog svetskog rata izvršen genocid.

Kroz vreme provedeno u volontiranju u Hrvatskoj volonteri su realizovali i svoje lične projekte kroz koje su imali priliku da spoje svoje vlastite interese, znanja i iskustva s opštim okvirom unutar kojeg se sprovodio ovaj Projekat i unutar kojeg deluje Europska volonterska služba.

Na završetku procesa volontiranja volonteri su odličnim ocenili svoje iskustvo volontiranja u Romskom nacionalnom veću i izrazili zahvalnost svojim domaćinima na posebnom iskustvu i mogućnosti za volontiranje, sticanju novih znanja i iskustava i vremenu za uzajamno upoznavanje i upoznavanje novih ljudi koje im je Romsko nacionalno veće pružilo kroz ovaj Projekat. Zahvalnice su upućene i organizacijama iz Srbije i Nemačke koje su ih uputile na volontiranje.

Volonteri su završavajući svoje međunarodno volontiranje kroz Projekt “Europe supports inclusion 4“ naglasili kako su kroz ovaj Erasmus+ projekt Evropskih snaga solidarnosti, pored ostalog, bolje upoznali lokalnu romsku zajednicu u Hrvatskoj kao i izazove i poteškoće s kojima se njene članice i članovi suočavaju. Volonteri su izrazili zadovoljstvo što su kroz ovaj Projekt mogli da deluju kroz svoj lični volonterski rad na poboljšanju položaja Roma kao izrazito ranjive društvene grupe kao i svoju spremnost da po povratku s volontiranja u svoje države aktivno učestvuju u upoznavanju javnosti, a posebno mladih sa svojim iskustvima i podstiču druge mlade da se uključe u Evropske volonterske snage i tako daju doprinos poboljšanju položaja osoba kojima je solidarna podrška potrebna.

U ovom Projektu iz Srbije su učestvovali Adrijana Nikitović studentkinja međunarodnih poslova na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Miloš Kuzmanović politikolog za međunarodne poslove s diplomom Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

 

tekst i foto: RNV