Home > Aktuelno > Uspešno završen Erasmus+ projekat M.E.E.T.
Print Friendly, PDF & Email

Uspešno završen Erasmus+ projekat M.E.E.T.

Finalni dvodnevni sastanak projekta M.E.E.T – Mobilnost za evropsku razmenu i usavršavanje održan je online 21. i 22. juna, kada smo našim partnerima iz Austrije, Italije, Češke i Nemačke predstavili najčešće korišćene metode rada na polju socijalne integracije migranata, azilanata i drugih ranjivih grupa. Pored toga, podelili smo i iskustvo sa projekata koje je IDC sproveo poslednjih godina, poput cirkusa Lolipop, jezičke podrške za odrasle migrante, „You will never walk alone“ projekta koji je za cilj imao širenje svesti o problemima migranata i jačanje kapaciteta lokalne zajednice.

Nakon pregleda migracionih tokova na teritoriji Srbije predstavili smo i rad IDC-a na polju integracije povratnika, interno raseljenih lica, izbeglica, pružanja podrške migrantima i drugim osetljivim grupama.

Posebno mesto ostavili smo našim lokalnim partnerskim organizacijama koje su predstavile svoje projekte i sa nama podelile korisne metode rada. Socijalno preduzeće Pizza Laganizza je sa nama podelilo svoju priču o radnoj integraciji migranata, a CRPC su nam predstavili svoj rad u oblasti pružanja pravne podrške i programima radne integracije. Organizacije Sigma Plus i JRS, članice IRIS mreže, prezentovale su svoj rad na polju integracije migranata.

Podelom iskustva i radnih metoda među partnerskim organizacijama na projektu unapredili smo svoja znanja u oblasti omladinskog rada i osnažili međupartnerske odnose. Nadamo se da je ovo bio poslednji u nizu online sastanak, jer nam je i pored pregršt interesantnih priča, diskusija i razmene znanja falila dinamika neformalnog fizičkog susreta.

 

ERASMUS+ M.E.E.T. – Mobilnost za evropsku razmenu i usavršavanje je projekat koji je za cilj imao poboljšanje  kompetencija omladinskih radnika, širenje  njihovog razumevanja praksi u omladinskom radu i međusobnih veza između formalnog i neformalnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja i tržišta rada. Fokus projekta stavljen je na mlade izbeglice, azilante, migrante i druge marginalizovane i osetljive grupe mladih ljudi.