Home > Aktuelno > USPEŠNO ZAVRŠEN PROJEKAT VOLONTERSKE RAZMENE “EUROPE SUPPORTS INCLUSION 3“
Print Friendly, PDF & Email

USPEŠNO ZAVRŠEN PROJEKAT  VOLONTERSKE RAZMENE “EUROPE SUPPORTS INCLUSION 3“

Krajem septembra 2018. godine u Zagrebu je uspešno završen Projekat “Europe supports inclusion 3“. Projekat je realizovalo Romsko nacionalno veće iz Zagreba u saradnji s Inicijativom za razvoj i suradnju (IDC) iz Beograda i Udruženjem Slovenaca Triglav iz Banja Luke. Projekat je proveden kao deo programa Erazmus+, i deo je aktivnosti podržanih od Evropske volonterske službe i finansiran je sredstvima iz fondova Evropske unije.
Projekat je za cilj imao podizanje nivoa svesti šire društvene zajednice o problemima s kojima se Romi suočavaju i doprinosa izgradnji tolerancije u društvu te stvaranju podsticajnijeg i pozitivnijeg okruženja za ostvarivanje i zaštitu prava pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Volonterke iz Srbije i Bosne i Hercegovine boravile su u Republici Hrvatskoj i tokom 2018. godine kroz svoje volonterske aktivnosti učestvovale u realizaciji ovog međunarodnog projekta.
Volonterka Magda Anastasijević iz Beograda završila je studije sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a obrazovanje je nastavila na Univerzitetu u Gracu i Fakultetu političkih nauka u Zagrebu. Uz srpski jezik govori i engleski i francuski jezik. Magdu je na volontiranje uputilo Udruženje građana Inicijativna za razvoj i suradnju (IDC) iz Beograda.
Volonterka Irena Malovrh iz Trebinja završila je studije etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a govori i engleski i njemački jezik. Irenu je na volontiranje uputilo Udruženje Slovenaca Triglav iz Banja Luke.
Volonterke su krenule s volontiranjem u Hrvatskoj početkom februara 2018. godine, a završile su svoje volonterske aktivnosti krajem juna 2018. godine. Kroz navedeno vreme volonterke su prošle osposobljavanje i pripreme za što uspešnije volontiranje od strane organizacija koje su ih uputile na volontiranje i od Romskog nacionalnog veća u kojem su volontirale, a nakon dolaska su prošle i intenzivni šestodnevni trening u Orahovici.
Kroz pripreme koje su prošle i kroz iskustvo koje su od dolaska stekle volonterke su se aktivnosti uključile u rad organizacije domaćina i doprinosile u realizaciji projekta “Europe supports inclusion 3“, ali i drugih aktivnosti Romskog nacionalnog veća.
Tokom svog boravka u Hrvatskoj volonterke su posetile više romskih i drugih organizacija civilnog društva te se upoznale s njihovim radom i ciljevima delovanja. Posetile su i više romskih naselja u raznim područjima Republike Hrvatske i upoznale se s uslovima i okolnostima u kojima žive pojedine lokalne romske zajednice u Hrvatskoj.
Sastavni deo projekta bilo je i aktivno i kontinuirano sudelovanje volonterki u pripremi članaka za info-portal ROMI.HR uključujući pripremu i objavu autorskih članaka samih volonterki. U tekstovima koje su pripremale volonterke su pisale o raznim temama, a poseban angažman su uložile u tekstove o Romima u Srbiji odnosno Bosni i Hercegovini tj. državama iz kojih su došle na volontiranje.
Posebno zanimljiv deo volontiranja, prema rečima samih volonterki, je bilo njihovo učestvovanje u osmišljavanju i realizaciji radionica u školama u raznim delovima Republike Hrvatske. U suradnji s školama i kroz neposredan rad s učenicima volonterke su podstakle mlade s kojima su radile na razmišljanje i razgovor o pitanjima nediskriminacije odnosno tolerancije i razumevanja među pripadnicima rannjivih zajednica. Posebno je to bilo značajno u svetlu činjenice da su radionice organizirane u područjima s velikim brojem pripadnika romske nacionalne manjine odnosno školama u kojima se zajedno obrazuju i romska i druga deca i u kojima povremeno dolazi do poteškoća izazvanim predrasudama prema Romima odnosno nepoznavanjem drugog i drugačijeg.
Volonterke su provele i uličnu akciju kroz koju su anketirale prolaznike na jednom zagrebačkom trgu o njihovim stavovima i mišljenjima o diskriminaciji. Ova akcija je provedena kao aktivnost čiji cilj je bilo utvrditi javno mišljenje o ovim, iz perspektive romske nacionalne manjine, izzuzetno važnim pitanjima. Akcija je osmišljena i provedena i kao nastavak na sličnu akciju odnosno ispitivanje javnog mišljenja koje su realizovale volonterke koje su učestvovale u prethodnom projektu Evropskog volonterskog servisa.
Izuzetno važnim delom iskustva stečenog kroz volontiranje na ovom projektu volonterke su ocenile posetu Memorijalnom centru Jasenovac i upoznavanjem s istorijskim informacijama o masovnim zločinima koji su sprovedeni nad Romima kao i Srbima i Jevrejima kao stradalničkim narodima nad kojima je tokom Drugog svjetskog rata izvršen genocid.
Kroz vreme provedeno u volontiranju u Hrvatskoj volonterke su realizovale i svoje lične projekte usmjerene na proširenje svog znanja i iskustva o Romima u Republici Hrvatskoj.
Na završetku procesa volontiranja volonterke su odličnim ocenile svoje iskustvo volontiranja u Romskom nacionalnom veću, te zahvalile svojim domaćinima na sjajnom iskustvu i prilici koju im je Romsko nacionalno veće pružilo kroz ovaj projekat. Zahvalnice su upućene i organizacijama iz Srbije i Bosne i Hercegovine koje su ih uputile na volontiranje.
Istakle su kako su kroz ovaj Erasmus+ projekt dobile priliku da puno bolje upoznaju i romsku zajednicu i njene probleme i potrebe i kako im je puno značila prilika koju su dobile da svojim volontiranjem kroz projekt “Europe supports inclusion 3“ i lično doprinesu poboljšanju položaja romske zajednice u Hrvatskoj i unapređenju tolerancije, posebno kod mladih ljudi.