Home > Aktuelno > Uspešno završen šesti ciklus jačanja primene i vidljivosti instituta Mirnog rešavanja radnih sporova
Print Friendly, PDF & Email

U Republici Srbiji 2004. godine usvojen je Zakon o Mirnom rešavanju radnih sporova. I pored mnogobrojnih prednosti, institut mirnog rešavanja radnih sporova nije uspeo da se postavi kao alternativa sudskoj zaštiti.

IDC u saradnji sa socijalnim partnerima (UGS Nezavisnost, Saveza samostalnih sindikata Srbije i Unija poslodavaca Srbije) već 6 godina radi na unapređenju zakonodavnog okvira i jačanju primene i vidljivosti instituta Mirnog rešavanja radnih sporova. Projekat se realizuje zahvaljujući podršci Solidar Swiss kancelarije u Srbiji.

Ove godine uspešno smo realizovali 4 radionice za mirno rešavanje radnih sporova. Radionice su održane u Somboru, Subotici, Leskovcu i Pirotu. Zaposleni i poslodavci upoznati su sa institutom i mogućnostima njegove primene kroz simulaciju postupka mirenja, odnosno arbitraže.

U Novom Sadu i  Kruševcu, održali smo prezentaciju online kursa za poslodavce, izdrađenog u okviru prethodnog projekta. Posbna jednodnevna radionica za stručno usavršavanje 10 novoizabranih miritelja i arbitara održana je u Beogradu. Obuku je održao profesor dr. Živko Kulić, dugogodišnji miritelj RAMRRS, koji ima bogato iskustvo u rešavanju kolektivnih, ali i individualnih radnih sporova. Pored značajnog transfera znanja i iskustva koje je postignuto na samoj obuci, profesor Kulić će u narednom periodu biti na raspolaganju novoizabranim miriteljima i arbitrima za svaku vrstu konsultacije vezanu za aktuelne predmete novoizabranih miritelja i arbitara.

Posebna pažnja posvećena je bila povećanju vidljivosti instituta, koja za nas znači jačanje njegove dostupnosti radnicima, kao i poslodavcima, koji su njegovi potencijalni korisnici. U okviru projekta odršampan je i distribuiran prečeišćen tekst Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, kao i Priručnik dobrih praksi u mirnom rešavanju radnih sporova.

Posebno dostignuće je jačanje vidljivosti instituta i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova na društvenim mrežama. U okviru projekta obezbeđeno je porfesionalno vođenje stranice Agencije, čiji se broj pratilaca tokom projekta povećao sa 6 na preko 1.000 ljudi.