Home > Aktuelno > Uvodna konferencija – POLIS, projekat “Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje Romske populacije u 11 opština u Srbiji”
Print Friendly, PDF & Email

Uvodna konferencija – POLIS, projekat “Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje Romske populacije u 11 opština u Srbiji”

IDC je kao jedan od partnera na projektu “Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje Romske populacije u 11 opština u Srbiji” prisustvovao uvodnoj konferenciji u okviru programa POLIS organizovanoj od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima uz podršku Nemačke razvojne banke KFW.

Predstavljeni su dosadašnji rezultati 25 projekata uključenih u ovaj program kao i planovi organizacija za dalji razvoj i implementaciju aktivnosti.

_____

Projekat se sprovodi se u okviru programa “Jačanje socijalne infrastrukture u opštinama pogođenim migrantskom krizom”, od strane ASB South East Europe u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i partnerskih organizacija IDC Serbia i Forum Roma Srbije. Projekat je finansiran od strane nemačke razvojne banke – Kfw Development Bank Auswärtiges Amt.