Home > Aktuelno > Završen je projekat „Povratak kao korak napred – Pružanje podrške poboljšanju životnih uslova interno raseljenih lica (IRL) i povratnika po Sporazumu o readmisiji u Srbiji i podrška održivom povratku na Kosovo*“.“
Print Friendly, PDF & Email

IDC tim sa velikim ponosom saopštava da je uspešno realizovao još jedan izuzetno složen i izazovan projekat, koji je bio namenjen pružanju svestrane podrške održivom povratku IRL na Kosovo i Metohiju – projekat “Povratak kao korak napred”

Iza nas su 27 meseci realizacije (jul 2018. – septembar 2020.), desetine hiljada pređenih kilometara, hiljade susreta, poziva, popunjenih obrazaca, stotine problema, korisnika, članova njihovih porodica, ispovesti, nadanja, desetine aktivnosti, političko bezbedonosnih prepreka, novih prijateljstava i, posle svega, jedan, najvažniji osećaj: sreća i ponos što smo pomogli velikom broju interno raseljenih da ostvare jedno od osnovnih ljudskih prava: Povratak u zavičaj.

U velikom broju značajnih rezultata projekta “Povratak kao korak napred”, koji je bio deo šireg programa “EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika“, ovo su neki od najznačajnih:

Ovaj projekat koji je značio veliki korak napred za povratak realizovan je u partnerstvu sa OCD Proaktiv Niš i Opštinom Vrnjačka Banja.

Na kraju projekta, pored sreće zbog njegovog uspešnog završetka, ispunjeni smo i nadom da ćemo iskustva stečena na njemu biti u prilici da iskoristimo u realizaciji nekog novog projekta koji će podržati sve one koji još nisu ostvarili pravo na povratak, a mi iskreno želimo da im budemo podrška i saputnici na tom putu.