Home > Aktuelno > Završen još jedan projektni ciklus promocije instituta mirnog rešavanja radnih sporova
Print Friendly, PDF & Email

Juče je konferencijom u hotelu Srbija završen peti projektni ciklus zagovaranja i promocije instituta mirnog rešavanja radnih sporova uz učešće predstavnika socijalnih partnera: UGS Nezavisnost, Saveza samostalnih sindikata Srbije i Unije poslodavaca, kao i predstavnika Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

 

 

 

 

 

 

Najveći domet zajedničkog višegodišnjeg truda socijalnih partnera u prethonim projektnim ciklusima bilo je usvajanje preporuka za izmene Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova koje je sačinila grupa eksperata angažovanih na projektu.

Ove godine aktivnosti su se nastavile i ne samo na nivou davanja preporuka, već i u pravcu jačanja dostupnosti ovog instituta i vidljivosti same Agencije. Održane su radionice u 4 grada u Srbiji, na kojima su predstavnici poslodavaca, zajedno sa radnicima lokalnih preduzeća imali prilike da se upoznaju sa mirenjem odnosno arbitražom putem simuliranog postupka. Pre same simulacije postupka prisutni su upoznati sa institutom mirnog rešavanja radnih sporova i funkcijom Republičke Agencije kroz edukativni video koji je takođe nastao u okviru ovogodišnjeg projekta. Video je dostupan online i povezan sa testom kojim svako ko pogleda video može da proveri stečeno znanje.

Svi ovi materijali, zajedno sa forumom za diskusiju i drugim korisnim sadržajima povezani su u aplikaciju Mirno rešavanje radnih sporova. Ova aplikacija prema rečima predstavnika socijalnih partnera i drugih prisutnih predstavlja jednu revoluciju u funkcionisanju državne uprave. Ona će uskoro biti dostupna na google play store-u, čime će na jedan potpuno novi nivo izdići dostupnost i vidljivost samog instituta i Agencije, posebno među mladima.

Projekat je petu godinu za redom podržan od strane Solidar Suisse/Swiss Labour Asssitance kancelarije u Srbiji.