Home > Aktuelno > Akcija deljenja epidemioloških letaka
Print Friendly, PDF & Email

Epidemiološki leci o prevenciji i lečenju telesnih vaški podeljeni migrantima koji trenutno borave u kampovima i na putu kroz Srbiju

Izbijanje epidemije telesnih vaški u Srbiji bitno je dramatizovalo situaciju vezanu za migrantsku krizu. Tokom oktobra, medicinski timovi  registrovаli su  veliki broj slučajeva zaraze u svim kampovima na teritoriji Srbije.

U saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Sremska Mitrovica i doktorkama Jasminom Jandrić Kočić i Marijom Lazarević, IDC je u partnerstvu sa humanitarnom organizacijom Arbeiter Samariter Bund (ASB), zahvaljujući sredstvima Ministarstva spoljnih poslova Nemačke, izradio epidemiloške letke na temu prevencije i lečenja telesnih vaški. Leci su prevedeni na Farsi, Urdu i Arapski, od strane prevodilaca Balkanskog Centra za Migracije. Izrađeni su i leci na srpskom jeziku namenjeni osoblju koje radi sa migrantima i lokalnom stanovništvu koje se nalazi u svakodnevnom kontaktu sa migranstkom populacijom.

Sve ambulante u centrima u kojima je prisutan IDC medicinski tim (Subotica, Dimitrovgrad, Šid-stanica i Principovac), kao i dnevni centar za pružanje pomoći migrantima u Beogradu Miksalište, opremljene su lecima, a volonterski tim IDC-a podelio je letke migrantima i lokalnom stanovništvu u prihvatnim centrima, Info centru, Miksalištu i parkovima u Beogradu.