Home > Posts tagged epidemija

Akcija deljenja epidemioloških letaka

Epidemiološki leci o prevenciji i lečenju telesnih vaški podeljeni migrantima koji trenutno borave u kampovima i na putu kroz Srbiju Izbijanje epidemije telesnih vaški u Srbiji bitno je dramatizovalo situaciju vezanu za migrantsku krizu. Tokom oktobra, medicinski timovi  registrovаli...