Home > Aktuelno > Aktivnosti na IRIS projektu: sastanak mreže u Srbiji i grant šema
Print Friendly, PDF & Email

Aktivnosti na IRIS projektu: sastanak mreže u Srbiji i grant šema

U utorak, 30. oktobra zatvoren je poziv za projekte članica IRIS mreže, održan sastanak i grant šema. Primili smo ukupno 55 projektnih predloga. Za podršku je konkurisala ukupno 61 organizacija racunajuci i organizacije partnere na aplikacijama. Ovaj podatak govori da u sektoru pružanja socijalnih usluga postoji velika potreba, ali i brojne ideje za pokretanje inicijativa u zajednici koje imaju za cilj brigu o ranjivim društvenim grupama i zaštitu ljudskih prava.

U petak, 27.oktobra, smo imali priliku da ugostimo predstavnike organiazacija članica IRIS mreže. Održali smo redovni sastanak na nivou Srbije, pričali smo o tekućim aktivnostima i strategiji razvoja mreže, kao i o aktuelnom pozivu za projekte.

Godišnji sastanci mreže su odlična prilika da se predstavnici organizacija vide i razmene informacije o svojim trenutnim i budućim aktivnostima. Tada se radjaju ideje i saradnje, i to je upravo cilj IDC-a kao nekoga ko trenutno koordinira najveći projekat i aktivnosti mreže na regionalnom nivou. Radujemo se zajedničkim projektima i saradnjama koje stižu na našu adresu kroz raspisan poziv, ali i u buduće kroz nove inicijative u okviru IRIS mreže i samostalno kroz rad članica!

____________________
IRIS mreža je jedina regionalna mreža koja okuplja više od 200 organizacija pružalaca socijalnih usluga. Sastanak mreže održan je u okviru projekta IRIS Progres koji finansira Evropska unija.