Home > Javni pozivi i konkursi > Drugi krug prijava za dodelu stambenih rešenja i mera aktivne inkluzije pripadnicima ranjivih društvenih grupa u Čačku
Print Friendly, PDF & Email

Drugi krug prijava za dodelu stambenih rešenja i mera aktivne inkluzije pripadnicima ranjivih društvenih grupa u Čačku

U okviru projekta „Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje osetljivih društvenih grupa u Čačku“, koji sprovodi Grad Čačak, a koji finansira Evropska unija, otvorena su dva javna poziva za dodelu pomoći u vidu stambenih rešenja i mera aktivne inkluzije.

U okviru prvog javnog poziva moguće je aplicirati za pomoć u vidu kupovine individualnih stambenih jedinica i dodatnu pomoć kroz nabavku i ugradnju građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne stambene jedinice.

U okviru ovog javnog poziva biće dodeljeno 5 stambenih jedinica, od čega 2 za porodice čiji su članovi žene žrtve porodičnog nasilja, 2 za porodice čiji su članovi Romi, i jedna za porodicu koja pripada bilo kojoj od ove dve grupe, a koja ostvari viši broj bodova.

U okviru drugog javnog poziva moguće je aplicirati za pomoć koja se odnosi na poboljšanje uslova stanovanja porodičnog stana ili kuće u privatnom vlasništvu, dodelom i ugradnjom paketa građevinskog materijala za sanaciju, adaptaciju ili rekonstrukciju stana, odnosno porodične kuće i pružanje podrške kroz sprovođenje mera aktivne inkluzije.

Ova vrsta podrške poboljšanju uslova stanovanja biće dodeljena za ukupno 6 porodica, od čega 2 porodice koje među svojim članovima imaju žene žrtve porodičnog nasilja, 3 porodice čiji su članovi osobe sa invaliditetom i 1 porodica koja među svojim članovima ima lica romske nacionalnosti.

Svi korisnici koji budu izabrani za dodelu stambenih rešenja biće uključeni i u mere aktivne inkluzije koje obuhvataju mere povećanja zapošljivosti (prekvalifikacije, obuke za pokretanje biznisa, i drugo), mere zapošljavanja (grantovi za pokretanje biznisa, zapošljavanje kod poslodavca), opremanje porodičnog domaćinstva nameštajem i tehnikom, psiho-socijalnu podršku i pružanje socijalnih usluga i pravne pomoći.

Prijave za javne pozive mogu se predati u periodu od 7. decembra 2022. godine do 12. januara 2023. godine.

Informacije o projektu i javnim pozvima moguće je dobiti i putem info telefona 064/536-2579 koji je dostupan tokom celog dana, kao i u prostorijama Centra za socijalni rad, na adresi Pivarska 1.

Svi zainteresovani mogu se informisati i putem info sesije, koja će biti održana u ponedeljak, 12. decembra, u 11h, sali skupštine Grada.

Tekstovi javnih poziva dostupni su na veb sajtu Grada Čačka i projektnih partnera, kao i na oglasnim tablama. Obrasci za prijavu mogu se preuzeti putem veb sajta Grada kao i u prostorijama Centra za socijalni rad, Pivarska 1 (zgrada nekadašnje Čačanske banke), radnim danima od 9 do 15h.

DRUGI JAVNI POZIV KUPOVINA DOMAĆINSTAVA

DRUGI JAVNI POZIV REKONSTRUKCIJA

 

Projekat sprovodi Grad Čačak u partnerstvu sa Gradskom stambenom agencijom Čačak, Centrom za socijalni rad Čačak, Ustanovom za pružanje usluga socijalne zaštite Zračak Čačak i udruženjem građana IDC. Projekat je deo programa ‘’Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’.