Home > Javni pozivi i konkursi > JAVNI POZIV – Novi Pazar za nove poslove: Socijalno preduzetništvo
Print Friendly, PDF & Email

Na osnovu člana 4. i clana 40. Pravilnika o izboru korisnika Projekta ,,NOVI PAZAR ZA NOVE
POSLOVE“, Komisija za izbor korisnika Projekta, raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA PODRŠKU RAZVOJU SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA KROZ OBEZBEĐIVANJE
GRANTOVA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTA ZA UDRUŽENJA GRAĐANA.

Grantovi se odobravaju za nabavku neophodne opreme, mašina, alata, i repromaterijala u skladu sa biznis  planom za razvoj socijalnog preduzetnistva prihvaćenim za finansiranje. Komisija ce u okviru ovog poziva odobriti 1 granta za razvoj socijalnog preduzetnistva.  Grantovi za razvoj socijalnog preduzetnistva odobravaju se u visini do 4.000,00 eura.

Pravo na ucestvovanje u konkursu za dodelu grantova za razvoj socijalnog preduzetništva imaju udruženja  građana sa teritorije Grada Novog Pazara pod uslovom da je udruženje registrovano kod Agencije za  privredne registre Republike Srbije,  u skladu sa  Listom  prioriteta  udruženja  građana za dodelu grantova  za razvoj socijalnog preduzetništva.

Tekst javnog poziva kao i prijavni formular se nalaze na sledećim linkovima:

JAVNI POZIV SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO

PRIJAVA – Javni poziv – SOCIJALNA PREDUZEĆA

 

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta ,,NOVI PAZAR ZA NOVE POSLOVE”, koji se realizuje u okviru programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa- Inicijativa  za inkluziju 3, koji finansira Nemačka razvojna saradnja, a implementira GIZ.

Projekat realizuje Grad Novi Pazar u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA, udruženjem Merhamet Sandžak i udruženjem IDC.