Home > Javni pozivi i konkursi > NOVI PAZAR NOVI POSLOVI: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENICJA POSLODAVCIMA
Print Friendly, PDF & Email

 

Komisija za izbor korisnika Projekta ,,NOVI PAZAR ZA NOVE PSOLOVE”, raspisuje:

JAVNI POZIV ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU PODRŠKE ZA ZAPOŠLJAVANJE NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA KROZ DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJA TEŽE ZAPOŠLJIVIH SA POSEBNIM NAGLASKOM NA POVRATNIKE, ROME I MLADE DO 30 GODINA

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima iz kategorije teže zapošljivih lica, odobrava se Poslodavcima čije sedište firme je registrovano na teritoriji Grada Novog Pazara.

Poslodavac ostvaruje pravo na subvenciju zapošljavanjem lica iz teže zapošljivih kategorija, koja se nalaze na Listi prioriteta nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih u okviru Projekta.

Subvencija se isplaćuje jednokratno, u visini od 1.500,00 evra po zaposlenom na novootovrenom radnom mestu, po kursu dinara na dan konvertovanja tranše sredstava Donatora iz koje će se subvencije isplatiti.

PRIJAVA SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM PODNOSI SE LIČNO, U PROSTORIJAMA REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE SANDŽAKA – SEDA, NA ADRESI U NOVOM PAZARU – 7. JULI BB, NAJKASNIJE DO 18.02.2022. DO 15:00 h.

Tekst javnog poziva i obrazac za prijavu:

JAVNI POZIV ZA IZBOR POSLODAVACA

Prijava na javni poziv – POSLODAVCI

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta ,,NOVI PAZAR ZA NOVE POSLOVE”, koji se realizuje u okviru programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa- Inicijativa  za inkluziju 3, koji finansira Nemačka razvojna saradnja, a implementira GIZ.

Projekat realizuje Grad Novi Pazar u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA, udruženjem Merhamet Sandžak i udruženjem IDC.