Home > Aktuelno > NOVE ZELENE SOCIJALNE INICIJATIVE
Print Friendly, PDF & Email

U toku je realizacija projekta „Nove zelene socijalne inicijative“ koji se realizuje u okviru GEAR (Green Economy for Advanced Region) programa finasiranog sredstvima EU.

Suština ovog šestomesečnog projekta koji realizuje IDC je obnova rada mreže Zelena inicijativa i jačanje saradnje i kapaciteta organizacija civilnog društva za kreiranje zajedničkih inicijativa za primenu modela socijalnog preduzetništva u oblasti upravljanja otpadom.

U narednom periodu biće realizovano i predstavljeno stručnoj javnosti istraživanje „Održivi modeli socijalnog preduzetništva u oblasti upravljanja otpadom“, obnovljen portal Zelene inicijative, kao neformalne platforme za saradnju OCD u oblasti zelene socijalne ekonomije i promovisan koncept socijalnog preduzetništva u kontekstu zelene ekonomije.