Home > Posts tagged socijalna zelena incijativa

NOVE ZELENE SOCIJALNE INICIJATIVE

U toku je realizacija projekta „Nove zelene socijalne inicijative“ koji se realizuje u okviru GEAR (Green Economy for Advanced Region) programa finasiranog sredstvima EU. Suština ovog šestomesečnog projekta koji realizuje IDC je obnova rada mreže Zelena inicijativa i jačanje...