Home > Javni pozivi i konkursi > Produžen rok za prijave: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENICJA POSLODAVCIMA
Print Friendly, PDF & Email

Produžen rok za prijave

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENICJA POSLODAVCIMA

U okviru javnog poziva za izbor poslodavaca za dodelu podrške za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima kroz dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih sa posebnim naglaskom na povratnike, Rome i mlade do 30 godina.

Rok za podnošenje prijava je 31.03. 2022. godine do 15h

Javni poziv_POSLODAVCI

Više informacija i prijavni obrasci dostupni su na sledećem linku.

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta ,,NOVI PAZAR ZA NOVE POSLOVE”, koji se realizuje u okviru programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa- Inicijativa  za inkluziju 3, koji finansira Nemačka razvojna saradnja, a implementira GIZ.

Projekat realizuje Grad Novi Pazar u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA, udruženjem Merhamet Sandžak i udruženjem IDC.