Home > Aktuelno > Psiho-socijalna podrška i njena važnost za dobrobit pojedinca i zajednice
Print Friendly, PDF & Email

Psiho-socijalna podrška i njena važnost za dobrobit pojedinca i zajednice

Aktivnosti psiho-socijalne podrške često spadaju u one manje vidljive i merljive vidove podrške u okviru naših projekta. To ne znači da su manje važnje. Rešavanje stambenog pitanja ili bilo kog drugog vida egzistencijalne ugroženosti, kao što je materijalna ili finansijska, utoliko je uspešnije ukoliko je upotpunjeno drugim merama inkluzije, posebno vidovima psiho-socijalne podrške.

 

 

 

 

 

Zakonom o socijalnoj zaštiti propisane su, između ostalih, i savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge. Njihov cilj je pružanje psihološke pomoći i zaštite pojedincima i porodicama u stanju socijalne potrebe. Ove usluge teže da ojačaju pojedinca na unutrašnjem (psihološkom) planu i spošljašljnjem (relacionom) planu, kao člana porodice, zajednice, društva, da se nosi sa trenutnim i budućim kriznim situacijama i izgradi zdrave i društveno prihvatljive obrasce ponašanja. Samim tim, aktivnosti psiho-socijalne podrške doprinose i održivosti drugih, opipljivijih odnosno materijalnih vidova podrške.

 

 

 

 

 

U okviru projekta „Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje ranjivih društvenih grupa u Čačku“ ukupno 33 porodice, sa blizu 90 pojedinaca, koje su dobile stambena rešenja u dosadašnjem toku projekta, uključene su u aktivnosti aktivne inkluzije. Mere aktivne inkluzije obuhvataju dodelu podrške u vidu nameštaja, bele tehnike, lap topova i bicikala, mere ekonomskog osnaživanja, pravnu pomoć, uključivanje u usluge socijalne zaštite koje pruža ustanova Zračak, ali i psiho-socijalnu podršku.

Psiho-socijalna podrška realizuje se kroz niz raznovrsnih aktivnosti, a neke od njih su:

 • pomoć u učenju
 • psihološki intervju i uzimanje anamneze psiholosko testiranje
 • savetodavni rad, pomoć i podrška u prevazilaženju kriznih situacija
 • bihejvioralna modifikacija ponašanja
 • vežbe pokretom za uvežbavanje lateralizacije
 • defektološki tretmani, uzimanje anamestičkih podataka i defektoloska dijagnostika
 • tretman u senzornoj sobi
 • pedagoška podrška, jacanje roditeljskih kompetencija
 • tematske radionice iz oblasiti kao što su ljudska prava, ekologija, roditeljstvo, ishrana, zdravlje, i drugo
 • sportske aktivnosti
 • posredovanje izmedju korinsika i institucija
 • podsticanje na zdravstvene preglede i drugo.

 

 

 

 

 

 

___________________________

Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji koji sprovodi UNOPS.

Nosilac projekta je Grad Čačak, a projektni partneri su Gradska stambena agencijaCentar za socijalni radCentar za puržanje socijalnih usluga Zračak Čačak i Inicijativa za razvoj i saradnju – IDC.

_____________________________

Fotografije prikazane u tekstu su nastale tokom realizacije aktivnosti psiho-socijalne podrške, fotograf: Sanja Knežević.