Home > Aktuelno > Rezultati projekta RE!INTEGRACIJA II – za period jul 2022 –  jun 2023. godine
Print Friendly, PDF & Email

Rezultati projekta RE!INTEGRACIJA II – za period jul 2022 –  jun 2023. godine

Novi Pazar

Tokom prve faze projekta 22 korisnika iz ugroženih kategorija, kao što su povratnici i Romi dobilo je posao. Ovi korisnici su angažovani kod 11 poslodavaca sa sedištem u Novom Pazaru. Da bi podržali poslodavce u unapređenju njihovih poslovanja i stvaranju novih radnih mesta, obezbeđena im je oprema, mašine i materijali u vrednosti od 3750 evra za svako novo otvoreno radno mesto. Ova podrška ima za cilj proširenje kapaciteta ili obima proizvodnje poslovanja, što na kraju dovodi do stvaranja novih radnih prilika.

Takođe su sprovedene inicijative za samozapošljavanje kao deo projekta. Konkretno, 12 korisnika dobilo je donacije sadnog materijala i podržavajuće opreme kako bi započeli ili unapredili proizvodnju i plasman maline.

Pored napora usmerenih na zapošljavanje, projekat se takođe fokusirao na pružanje psihosocijalne podrške.  Nastavio je sa radom dobrosusedski klub. Ukupno su realizovane 142 inkluzivne radionice za više od 315 učesnika. Važno je napomenuti da je broj učesnika premašio broj prisustva, jer su mnogi pojedinci istovremeno pohađali više programa.

Pirot

U Pirotu je zaposleno 12 korisnika projekta iz teže zapošljivih kategorija. Ovi korisnici su zaposleni kod 6 poslodavaca sa sedištem u Pirotu. Da bi podržali poslodavce u unapređenju njihovih poslovanja i stvaranju novih radnih prilika, dobili su pomoć u vidu opreme, mašina i materijala u vrednosti od 3750 evra za svako novo otvoreno radno mesto. Ova podrška ima za cilj unapređenje poslovnih operacija proširenjem kapaciteta ili obima proizvodnje, što dovodi do stvaranja novih radnih mesta.

Takođe, projekat je fokusiran i na promociju samozapošljavanja. Konkretno, 15 korisnika dobilo je plastenike kako bi započeli poljoprivrednu proizvodnju i stvorili dodatni prihod za svoje porodice.

Počeo je sa radom dobrosusedski klub u kom je započeto pružanje psihosocijalne podrške. Ukupno je održano 67 radionica za više od 160 učesnika. Polaznici su istovremeno pohađali više programa te je ova brojka veća.

Dimitrovgrad

Ukupno 12 korisnika koji potiču iz teže zapošljivih kategorija stanovništva dobilo je posao u prvoj fazi projekta Reintegracija II. Ovi korisnici su zaposleni kod 3 poslodavca sa sedištem u Dimitrovgradu. Da bi podržali ove poslodavce u unapređivanju njihovih poslovanja i stvaranju novih radnih prilika, dobili su pomoć u vidu opreme, mašina i materijala u vrednosti od 3750 evra za svako novo otvoreno radno mesto.

Ova podrška ima za cilj poboljšanje poslovnih operacija proširenjem kapaciteta ili obima proizvodnje, što na kraju dovodi do otvaranja novih radnih mesta. Osim toga, projekat je fokusiran na promovisanje samozapošljavanja. Konkretno, 15 korisnika dobilo je plastenike kako bi započeli poljoprivrednu proizvodnju i ostvarili dodatni prihod za svoje porodice.

I u ovom gradu počeo je sa radom dobrosusedski klub i otpočeta je aktivnost pružanja psihosocijalne podrške. Ukupno je sprovedena 41 radionica za više od 132 korisnika, a mnogi su pohađali više programa istovremeno te je ova brojka veća.

Održana su dva dva dogadjaja Sastanak gradova i opština u Novom Pazaru i Okrugli sto pod nazivom „Razvoj socijalnih usluga“, kao i radionica posvećena jačanju kapaciteta IDC i ASB timova

___________________________

Projekat „Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ finansiran je od strane nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ. Nosilac projekta je  ASB Srbija (Arbeiter-Samariter-Bund), implementacioni partner IDC, a korisnički regioni su – Pirotski, Rasinski i Raški.

Sve vesti sa projekta dosutpne su na reintegracija.net projektnom websajtu