Home > Aktuelno > Završen projekat „Ne ostavljajući nikoga iza sebe – Adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje ranjivih društvenih grupa u Čačku“
Print Friendly, PDF & Email

Završen projekat „Ne ostavljajući nikoga iza sebe – Adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje ranjivih društvenih grupa u Čačku“ – U periodu od jula, 2021. godine do novembra 2023. godine IDC je kao partner učestvovao u realizaciji jednog od projekata realizovanih u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji

Projekat je realizovan u Čačku i u ovom periodu uspeli smo da obezbedimo adekvatne stambene uslove za 44 porodice. Izgrađena je višeporodična stambena zgrada u koju je useljeno 12 porodica, ukupno 18 porodičnih domaćinstava je rekonstruisano, dok je 14 porodica dobilo trajno stambeno rešenje kupovinom kuće.

Sve porodice, odnosno 132 pojedinca, od čega 84 odraslih osoba (52 žene i 32 muškarca) i 48 dece (22 dečaka i 26 devojčica), podržano je kroz mere aktivne inkluzije. Podrška u vidu aktivne inkluzije obuhvatila je sledeće mere:

  • Ukupno 44 porodice dobile su donaciju u vidu paketa nameštaja i uređaja za opremanje domaćinstva.
  • Realizovan je program podrške ekonomskom osnaživanju. Realizovan je set aktivnosti namenjenih jačanju zapošljivosti krajnjih korisnika. Podrška zapošljavanju realizovana je kroz dodelu mašina i opreme u iznosu do 3.000 EUR. U okviru ove komponente 27 porodica dobilo je plastenike, mašine i alate, kozmetičku, frizersku, ugostiteljsku , IT opremu drugo.
  • Tokom projekta realizovan je program psiho-socijalne podrške. Tim sačinjen od defektologa, psihologa, specijalnih pedagoga i sociologa radio je sa članovima svih 44 porodice.
  • Korisnici su dobile su lap top računare i bicikle, kako bismo uticali na prevazilaženje digitalnog jaza i podstakli održive vidove transporta u Čačku.
  • Za korisnike su obezbeđeni preventivni medicinski pregledi kod ginekologa i pedijatra i druge aktivnosti.

Realizovan je program uključivanje ranjivih društvenih grupa u vidu radionica u lokalnoj zajednici sa ciljem jačanja empatije, solidarnosti i tolerancije. Program je realizovan u lokalnim školama i obuhvatio je 114 učesnika, od čega 51 dečak i 63 devojčice.

Rezultati projekta i lične priče korisnika predstavljeni su u publikaciji koja je dostupna na našem sajtu.

_______________________________________

Nosilac projekta je Grad Čačak, partneri na projektu su  Gradska stambena agencijaCentar za socijalni radCentar za pružanje socijalnih usluga Zračak Čačak i Inicijativa za razvoj i saradnju – IDC. Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru programa “Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji sprovodi UNOPS.