Home > Aktuelno > Redefinisanje Mreže socijalne ekonomije Srbije
Print Friendly, PDF & Email

Redefinisanje Mreže socijalne ekonomije Srbije

IDC je 26. i 27. septembra proveo dva dana na Divčibarama zajedno sa skupom zainteresovanih strana iz oblasti socijalne ekonomije. Okupili smo socijalne preduzetnike, stručnjake iz oblasti socijalne ekonomije, predstavnike Udruženja preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju, Privredne komore, Koalicije za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE) i osnivače mreže SENS  kako bismo zajedno preispitali zainteresovanost učesnika, na prvom mestu socijalnih preduzetnika, za rad mreže socijalnih preduzeća u Srbiji.

Najpre smo se osvrnuli na aktere na ovom polju uzimajući u obzir istorijsku perspektivu. Učesnici su razgovarali o novousvojenom Zakonu o socijalnom preduzetništvu i mogućnostima i izazovima koje on postavlja. KoRSE, koja je bila član radne grupe koja je učestvovala u izradi zakona, a sada je član Saveta za socijalno preduzetništvo koji je formiralo i vodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavila je tekući rad na Programu podrške socijalnim preduzećima. Učesnici su mogli da čuju o izazovima koje program prepoznaje i kojima se bavi, predloženim merama podrške i drugim relevantnim informacijama.

Dok je prvi deo bio posvećen dosadašnjim poduhvatima, njihovim ishodima i kontekstu u kome se razvijao ekosistem socijalne ekonomije u Srbiji, drugi deo je bio posvećen inspirisanju i promišljanju daljih inicijativa.

Učesnici su upoznati sa primerima dobre prakse u oblasti socijalne ekonomije u Evropi i potencijalima finansiranja socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Na kraju, jedan od osnivača SENS mreže, Gordan Velev, predstavio je mrežu baveći se pitanjem zašto je osnovana još 2011. godine i šta čini SENS danas. Kroz interaktivnu radionicu, učesnici su pokušali da dođu do zajedničkog stava o tome kako vidimo strukturu i ulogu SENS-a u budućnosti.

Zaključak sastanka je da je sektoru socijalne ekonomije potrebna mreža socijalnih preduzeća. Dogovoreno je da se Udruženju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju predloži uključivanje u mrežu, kao i da se redefiniše dosadašnja baza članstva u pogledu preduzeća koja su aktivna i zainteresovana za članstvo, ali i da se druga socijalna preduzeća informišu o planovima za ponovno uspostavljanje mreže.

**********

Događaj je organizovan u okviru projekta Jačanje ekosistema socijalnog preduzetništva. Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Događaj je deo projekta Net-works koji je ko-finansiran od strane Erasmus+ programa.