Home > Aktuelno > Učešće na 7. Nacionalnoj konferenciji o socijalnom preduzetništvu u Skupštini Moldavije i predstavljanje novousvojenog Zakona u ovoj oblasti u Republici Srbiji
Print Friendly, PDF & Email

Učešće na 7. Nacionalnoj konferenciji o socijalnom preduzetništvu u Skupštini Moldavije i predstavljanje novousvojenog Zakona u ovoj oblasti u Republici Srbiji

Naš direktor Miodrag Nedeljković prethodnih dana boravio je u Moldaviji, gde je, u okviru 7. Nacionalne konferencije o socijalnom preduzetništvu, imao priliku da predstavi iskustvo Srbije u razvoju i primeni regulatornog okvira u oblasti socijalnog preduzetništva.

Konferencija je održana u Skupštini Republike Moldavije, a prisustvovali su i g-din Igor Grosu, predsednik parlamenta Republike Moldavije, g-din Dan Perciun, predsednik parlamentarne komisije za socijalnu zaštitu, zdravlje i porodicu, kao i brojni socijalni preduzetnici, ambasadori i predstavnici institucija i civilnog sektora.

 

Zakon o socijalnom preduzetništvu usvojen je početkom godine, a kao deo Koalicije za razvoj solidarne ekonomije IDC, radi na razvoju alata za njegovu primenu. Jedan od najvažnijih i prvih alata je Programa razvoja socijalnog preduzetništva, na čijem razvoju radi novoformirani Savet za socijalno preduzetništvo, koji je formirala Vlada Srbije, a koji čini podjednak broj članova iz javnog i privatnog sektora. Nedavno smo na Divcibarama okupili predstavnike socijalnih preduzeća i eksperte iz ove oblasti kako bismo zajedno razgovarali o oživljavanju  SENS mreže nacionalne mreže koja okuplja socijalna preduzeća.