Home > 2017

Forum Celoživotno učenje

Evropska mreža organizacija civilnog društva SOLIDAR organizovala je forum koji se bavi konceptom celoživotnog učenja. IDC je kao članica mreže pozvan da učestvuje na forumu koji je ove godine ugostila danska organizacija Asocijacija za Edukaciju Radnika (AOF Denmark). Na...

Svetski dan prve pomoći!

10.Septembra obeležava se Svetski dan prve pomoći! Za više od 90% spašenih života u velikim nesrećama zaslužni su obični ljudi koji su se zatekli na licu mesta i umeli da pomognu. Nesreća nije uvek predvidiva, ona se može dogoditi...