Home > 2023

Rezultati projekta Reintegracija II za 2023. godinu

Rezultati projekta Reintegracija II za 2023. godinu Projekat „Reintegracija II – dodatna podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“ fokusira se na jačanje ekonomskih i psihosocijalnih kapaciteta korisnika, pretežno iz populacije povratnika, kao i lokalno ranjive populacije. Dodatno, kroz institucionalno...

EU Solidarnost za Palestinu

Otvoreno pismo institucijama EU i državama članicama EU: Zaustavite izraelske ratne zločine i dajte prioritet borbi palestinskog naroda protiv genocida i aparthejda. Kao član Evropskog građanskog foruma (ECF), IDC izražava podršku inicijativi EU Palestinska solidarnost i deli otvoreno pismo...